BORD’ELLE SALMON POKÉ BOWL

Organic salmon, pineapple, avocado, edamame, rice, sesame, soy, spicy mayo

Cooked salmon on demand